Ivo Skopal, žák 9. B, se ve středu 9. března 2005 spolu s dalšími 32 žáky 8.
a 9. tříd zúčastnil Okresního kola olympiády z JČ, která se tentokrát konala
v prostorách moderní ZŠ Okružní v Bruntále. Úkoly okresního kola byly velmi
těžké, přesto se podařilo Ivovi obsadit pěkné 8. místo a dokázat, že čeština
patří právem k jeho oblíbeným předmětům. (Jana Pokorná)

Back To Top