Ve čtvrtek 13.1.2005 proběhlo v Bruntále na ZŠ Okružní okresní kolo konverzační soutěže v jazyku německém. Žáci soutěžili ve třech oblastech – gramatika, poslech textu a konverzace. V kategorii žáků osmých a devátých tříd se umístila (pod vedením p. uč. M. Klimešové) naše žákyně Marie Vláčilíková na 2. místě. K pěknému umístění blahopřejeme.

Back To Top