Týden před zahájením školního roku 2008/2009 finišují práce spojené s realizací úspor energie na ZŠ Město Albrechtice v rámci projektu, který je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. Již je dokončena výměna oken a dveří. Nadvládu nad zedníky v nové budově školy již získali správní zaměstnanci. Maluje se a uklízí.

Celkový pohled z 21. srpna 2008 ...

Vše nasvědčuje tomu, že firma VPO Plast s. r. o, Česká Ves, jako garant všech stavebních úprav, dodrží, jak je jejím zvykem, svůj slib a prvního září nebude již lešení bránit pohledu na novou fasádu ze strany hlavního vchodu..

Nic nebude bránit ani bezpečnému vstupu dětí do školy. Veškeré práce se přesunou mimo výukové prostory s termínem dokončení 28. září 2008. Podle výpočtů Ing. Ivana Soviše z Rýmařova, které provedl v rámci energetického auditu, lze výhledově očekávat roční úsporu energie 537 Gj a snížení emisí oxidu uhličitého přibližně o 30 t ročně.

Díky společné iniciativě zřizovatele školy, provozovatele školy i zpracovatele projektu CHC regio s. r. o., Olomouc se podařilo získat 4 394 165 Kč (85%), dotace SFŽP ČR 258 480 Kč (5%) z celkově uznatelných nákladů ve výši 5 169 606 Kč.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top