Nedávné nařízení vlády opět kompletně uzavřelo školu a výuku přeneslo do online prostoru. Staronové situaci se musela přizpůsobit také družina. Ale jak zaplnit volný čas dětem 1. A? Bylo potřeba připravit několik jednoduchých a zábavných aktivit, které nebyly časově náročné a děti se při jejich plnění zabavily.

Ve foliích, které jim byly doručeny, se nacházely vytisknuté pracovní listy s obrázkem pandy, tulipánem v květináči k MDŽ, k Velikonocům zajíčky a husičky na špejli, omalovánky, křížovky. Další aktivity jako hádanky, spojovačky, hledání cestiček a rozdílů či skládání papírového chameleona podle video návodu atd. děti obdržely prostřednictvím EduPage. Nezbytností byla v těchto týdnech pomoc rodičů. Ti museli občas dětem přečíst zprávu na EduPage, občas poslat zpět splněné úkoly, jindy vyfotit děti při činnostech… Za jejich spolupráci, trpělivost a podporu jim patří poděkování.

Nezapomnělo se ani na sportovní aktivitu. Všechny děti se mohly zúčastnit například celodružinové soutěže v dřepování, do které se zapojily i vychovatelky.Doufejme, že se s dětmi setkáme co nejdříve a užijeme si pravé družinové odpoledne se vším všudy. Na obrázky se můžete podívat ve fotogalerii.

Foto rodiče dětí, text Alena Honajzerová

Back To Top