ved. Karel Handlíř

Volejbal „A“

  • Určen žákům 6.-9. tříd, kteří zvládli volejbalové základy herních činností jednotlivce.
  • Připravuje žáky pro školní i regionální volejbalové soutěže.
  • Ve školním roce 2004/2005 je přihlášeno 29 žáků

Tréninky:

čtvrtek: 14:00 – 15:30

úterý: 18:00 – 20:00

Průprava odbíjené

Volejbal „B“

  • Určen začátečníkům ze 4.-8. tříd.
  • Zaměřen na nácvik základních volejbalových dovedností
  • Připravuje žáky na školní soutěže
  • Ve školním roce 2003/2004 je přihlášeno 39 žáků

Tréninky:

úterý: 14:00 – 15:30

Back To Top