Blíží se konec školního roku, nastává doba fotografování tříd, školních výletů a my již připravujeme organizaci školního roku 2017/2018. Od 4. září 2017 rozdělíme současnou pátou třídu na dvě šesté třídy. Proč? Jedná se o dlouhodobě plánovaný záměr, který přinese zlepšení hygieny práce pro žáky i učitele, zvýšení bezpečnosti dětí a možnost kdykoliv do budoucna přijímat další zájemce o docházku do naší školy. 

Přechod na druhý stupeň s sebou přináší řadu změn proti výuce na prvním stupni. Přibývají nové předměty, střídají se učitelé, zvyšuje se náročnost učiva, mění se učebny. Snížení počtu dětí rozdělením současné jedné páté třídy umožní, že žáci budou moci efektivněji využívat  moderní prostředí, prostorné kmenové a odborné učebny (zeměpisupřírodopisufyziky chemiejazykové učebnyučebnu dílenhudební výchovyvýtvarné výchovyučebny výpočetní technikyinformační a komunitní centrum), nadstandardní vybavení výpočetní technikou a školními pomůckami, širokou nabídku volitelných a povinně volitelných předmětů včetně křesťanské výchovy, možnost zapojit se do soutěží (dlouhodobá úspěšnost v regionálních, krajských, celostátních kolech při různých oborech činnosti, opakovaná účast na mistrovství republiky a mistrovství světa v psaní na klávesnici PC.

Možná, že právě blízká doba vytváření nových třídních kolektivů je dobrou příležitostí pro příchod dalších zájemců o docházku do naší školy. Za zmínku určitě stojí kvalifikovaný a aprobovaný učitelský sbor, stabilní úspěšnost žáků v přijímacích řízeních na střední školy, zvážení vlivu počtu žáků ve třídě na jejich motivaci k učení a na výchovu k přiměřené konkurenceschopnosti, bezproblémové dojíždění (řada autobusových spojů projíždí kolem školy). Výhodou je i možnost (v návaznosti na ukončené vyučování) navštěvovat rozsáhlou nabídku zájmových kroužků a dalších aktivit pořádaných místními organizacemi (např. ZUŠ, TJ, Hasiči).

Škola umožňuje žákům realizovat se nejen v humanitněpřírodovědně či sportovně zaměřených aktivitách, ale i v oborech technických. Rozsah široké nabídky dává šanci všem dětem bez rozdílu stát se úspěšnými.

Rodiče, kteří zvažují přechod dětí na naši školu, mohou po předchozí telefonické nebo písemné dohodě využít nabídky k nezávazné prohlídce celé školy, navštívit vyučovací hodiny podle svého zájmu, a na vlastní oči se tak přesvědčit o práci pedagogických pracovníků, vybavení školy pomůckami, zajištěním pitného režimu, školního stravování, nabídky školní družiny, seznámení se s elektronickou žákovskou Elkou s možností jejího předvedení. Konečné seznamy budou zveřejněny v přípravném týdnu. Samozřejmě uvítáme zájemce o docházku i do jiných ročníků.

Foto archiv školy, text Regína Hajná

Back To Top