skip to Main Content

Vážení rodiče, milí žáci!

Od pondělí 30. 11. 2020 se z nařízení Ministerstva školství obnovuje prezenční výuka všech tříd. Upravena však bude několika podmínkami:

1. stupeň ZŠ (1. – 5. třídy)

– začátek výuky pro všechny ročníky je opět v 7:45
– vstup pouze hlavním vchodem
– konec vyučování upraven kvůli odchodům na oběd, aby nedocházelo ke kumulování tříd (časy konce výuky sdělí svým třídám třídní učitelky)
– ranní družina v provozu od 6:00 do 7:25
– žáci v ranní družině budou rozděleni po ročnících, tj. budou ve stejných odděleních jako v odpolední družině (kromě žáků 5. třídy), zvonit tedy budou na oddělení podle svého ročníku
– nebudou probíhat hodiny tělocviku ani plavání
– jsou zakázány činnosti, při kterých se ve výuce zpívá
– nebudou probíhat kroužky

– platí:
– povinnost nošení roušek na ústech i nose ve všech prostorách školy
– častější větrání tříd
– dodržování platných hygienických pravidel školy (mytí a dezinfekce rukou při příchodu do školy i v průběhu dne)

2. stupeň ZŠ (6. – 9. třídy)

– začátek vyučování v 7:45 (škola otevřena od 7:00)
– pro 6. – 8. ročníky zavedena tzv. rotační výuka, rozpis viz tabulka:

Třídy: 6. A, 6. B, 7. A 30. 11. – 4. 12. 2020 Prezenční výuka (ve škole)
7. 12. – 11. 12. 2020 Distanční výuka (doma)
14. 12. – 18. 12. 2020 Prezenční výuka (ve škole)
Třídy: 7. B, 8. A, 8. B 30. 11. – 4. 12. 2020 Distanční výuka (doma)
7. 12. – 11. 12. 2020 Prezenční výuka (ve škole)
14. 12. – 18. 12. 2020 Distanční výuka (doma)

– 9. ročníků se rotační výuka netýká a budou ve škole přítomny každý týden!
– konec vyučování upraven kvůli odchodům na oběd, aby nedocházelo ke kumulování tříd (časy konce výuky sdělí svým třídám třídní učitelé)
– nebude probíhat odpolední vyučování
– nebudou probíhat hodiny tělocviku
– v rozvrzích tak budou provedeny drobné změny (informace svým třídám sdělí třídní učitelé)
– jsou zakázány činnosti, při kterých se ve výuce zpívá
– nebudou probíhat kroužky
– začátkem prezenční výuky jsou ukončeny videokonference (v Teams)
– třídy, které budou v distančním týdnu doma, budou vyučovány pomocí materiálů zasílaných na EduPage, podle rozvrhu pro distanční výuku (zavedeného v říjnu)

– platí:
– povinnost nošení roušek na ústech i nose ve všech prostorách školy
– častější větrání tříd
– dodržování platných hygienických pravidel školy (mytí a dezinfekce rukou při příchodu do školy i v průběhu dne)

S přáním pevného zdraví

Mgr. Jiří Šiffner, ředitel školy

Back To Top