Ve čtvrtek l8. 3. 2OO4 proběhlo v Krnově oblastní kolo dětských recitátorů. Naši školu reprezentovali žáci: Patrik Schreier, Martin Hajný, Jana Křištofová, Ivo Skopal a Martin Hlaváček. V silné konkurenci uspěl Martin
Hajný, který obsadil 3. místo ve své kategorii.(Eva Rusinská)

Back To Top