Školní jídelna nabízí od 3. září 2018 obědy pro veřejnost do jídlonosičů. Cena oběda 69 Kč. Výběr ze dvou jídel.  Obědy budou vydávány v čase od 11.00 do 11.20 bočním vchodem do jídelny. Přihlásit se můžete u vedoucí školní jídelny Darji Stýskalové tel. 777 719 365. Více informací zde.

Back To Top