Paní učitelky Regína Hajná a Jana Vyležíková přivítají ve čtvrtek 30. května v 16.30 v klubovně tělocvičny rodiče budoucích prvňáčků. Na pořadu jednání jsou informace vedoucí školní družiny p. Marie Kulichové, vedoucí školní jídelny p. Darji Stýskalové a především beseda maminek a tatínků dětí přijatých do prvních tříd s třídními učitelkami. Rodiče si mohou proti dodání DVD objednat fotografie ze zápisu a časem budou mít možnost získat ze stejné události i videozáznam. Dostanou i po jednom výtisku Občasníku č. 3, který obsahuje seznam potřeb pro děti a kontaktní informace.

Back To Top