skip to Main Content

Stará legenda říká, že 14. únor slavíme svátek zamilovaných na počest křesťanskému knězi Valentýnovi, žijícímu ve 3. století našeho letopočtu. Císař Claudius II., tehdejší vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ženili. Potřeboval velkou armádu a bál se, že by vojáci po svatbě chtěli zůstat doma u svých rodin a odmítali by bojovat. Valentýn však navzdory zákazu tajně oddával mladé páry. Byl zatčen, uvězněn a popraven 14. února 269. Z vězení údajně pozoroval nevhodně se chovající Římany a v psaníčkách, která jim posílal po holubicích, je prosil, aby nehřešili. Před svou mučednickou smrtí prý ještě napsal milostný dopis své milované dívce (snad dceři žalářníka). Tak nejspíš vznikla tradice zasílání valentýnských přání. A právě k této tradici se váže naše soutěž O nejhezčí valentýnské přáníčko. Vyhlašuje ji třída 9. B spolu se svou třídní učitelkou Renatou Doležalovou. Veškeré podrobnosti k této akci vám byly zaslány přes EduPage, takže využijte prodloužený víkend a vrhněte se do práce. Moc se na vaše výtvory těšíme. Přejeme vám Happy Valentine´s Day!

Back To Top