Novým předsedou školské rady byl na jejím jednání 30. října 2008 zvolen p. Mgr. Jiří Mlčoušek. Funkci místopředsedy bude vykonávat pan Robert Mičík. Uznání a poděkování za práci odvedenou v minulém funkčním období patří odstupujícím: p. ing. Věře Vaverové, p. Martinu Hajnému a zejména předsedovi p. Petru Kopincovi. Podrobnosti jsou uvedeny pod odkazem Školská rada.

Back To Top