Zatoužily jsme opět prožít úžasné, bezstarostné odpoledne ve školní družině, proto jsme se ve středu nenápadně vmísily do společnosti dětí. I když jsme je fotografovaly, děti si nás téměř nevšímaly. Byly zaujaty svou činností.

Některé si hrály se stavebnicemi, jiné zase kreslily nebo soutěžily. Se vším jim obětavě pomáhaly paní vychovatelky – Marie Kulichová, Alena Honajzerová a Alena Václavíková. Myslíme si, že čas, který dětí tráví v družině, si velmi užívají. Navazují nová přátelství, učí se zajímavé výtvarné techniky – viděly jsme například pletení z papíru.

Děti také sportují – každou středu cvičí v tělocvičně nebo navštěvují kroužek aerobiku. Některé se zdokonalují v angličtině nebo ve psaní na počítači.  I my jsme odcházely spokojené a s dobrou náladou.

Foto a text: A. Synková, P. Kostelníková, 8. B – novinářský kroužek

Back To Top