Řadíme se mezi 15 ZŠ  z MSK, které se staly spolu s MEC, o.p.s.  partnery Ostravské univerzity v Ostravě při realizaci projektu „Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na základních školách“. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a efektivity vzdělávání žáků ZŠ v MSK v přírodovědných předmětech prostřednictvím počítačem podporovaných experimentů. Garantem spolupráce s OU v Ostravě je za naši školu paní učitelka Věra Mertová, vyučující fyziky a chemie. Dále spolupracuje paní učitelka Hana Macková, vyučující přírodopisu.

Back To Top