Vláda ČR vyhlásila nouzový stav v rámci kraje Moravskoslezského pro okres Bruntál, a to z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelné pohromy. Nouzový stav je vyhlášen od 05.00 hod. dne 25. ledna 2007 do 24.00 hod. dne 5.2.2007. Z tohoto důvodu je vydán zákaz vstupu a pohybu osob v lesích na územích, pro která je nouzový stav vyhlášen, s výjimkou osob provádějících likvidační práce.

Back To Top