Děti v odpolední družině mají rády pohyb a přivítají každou příležitost, při níž si mohou mezi sebou zasoutěžit. Proto ve středu 16. listopadu uspořádala školní družina soutěž v přeskocích přes švihadlo.

Své síly poměřily děti 1. až 5. tříd. Nejpočetnější zastoupení měli prvňáci a druháci, děti zbývajících ročníků vytvořily jednu společnou kategorii. Všichni se snažili naskákat co nejvíce, přičemž absolutní vítězkou s počtem 278 skoků se stala Nikola Remešková z 5. třídy.

kategorie děvčata – 1. třída                           kategorie chlapců – 1. třída

1. Morbitzerová Dominika                      1. Bartoň Břetislav
2. Škrochová Erika   2. Jurčík  Filip
3.  Handlířová Josefína   3. Krystyn Marco

kategorie děvčata – 2. třída                       kategorie chlapců – 2. třída

1. Skrzyžalová Karolína                         1. Loskot Jakub
2. Chudárková Michaela   2. Doležal Lukáš
3. Hermanová Barbora   3. Pokluda Jiří

kategorie děvčata 3. až 5. třída                 kategorie chlapců 3. až 5. třída

1. Remešková Nikola                            1. Remešek Ludvík
2. Kováčová Petra   2. Křištof Filip
3. Mališová Pavla   3. Štilecz David

Na výherce čekaly medaile, diplomy, sladká odměna a omalovánky. Všem děvčatům a chlapcům patří pochvala za účast a předvedený výkon.

Foto Iveta Liďáková, text Alena Honajzerová

Back To Top