Obhájit prvenství je velmi těžké, obzvlášť, šlape-li vám konkurence stále více a více na paty. Tento nelehký úkol čekal na loňskou absolutní vítězku tradiční podzimní celodružinové soutěže „Přeskoky přes švihadlo“ Natálii Plesníkovou z 5. třídy.

Letošní soupeření pro velký počet účastníků probíhalo ve dvou dnech. V úterý 4. října své síly měřili žáci a žákyně z první a druhé třídy, ve čtvrtek pak děti ze třetí až páté třídy. Laťku Natálce začaly zvedat již malé závodnice ze druhé třídy. Pozadu nechtěli zůstat ani třeťáci a čtvrťáci.

Obhájkyně rekordu si oddechla až ve čtvrtek, kdy svým úctyhodným výkonem 533 přeskoků nechala za sebou ostatních 55 závodníků.. I když některým dětem bylo moc líto, že se nestaly „Skokanem roku,“ nakonec Natálce sborově zatleskaly. Všichni závodníci obdrželi sladké odměny poskytnuté SRPDŠ a vítězové si odnášeli také diplomy. Ještě jednou všem nejlepším blahopřejeme.

Dobrá zpráva pro všechny děti, které se chtějí soutěže zúčastnit i příští podzim: Natálka už bude šesťačka, ale skákat mohou jen děti z 1. až 5. tříd…

Foto Marie Kulichová, text Alena Václavíková

Back To Top