Je pátek 27. května 2011, něco málo po desáté hodině. Před školu přijíždí osobní auto hasičů z Krnova. Řidič přenáší do III. nadzemního podlaží „staré školy“ vyvíječ kouře, jaký se používá na diskotékách. Za chvíli není v nově vybudované půdní vestavbě vidět nic jiného než bílá mlha. Kouř se šíří i do nižších pater. V 11 hodin 11 minut je nahlášen „požár“ na linku 112, následně prostřednictvím školního rozhlasu vyhlášen požární poplach pro všechny žáky a pracovníky školy.

Paní sekretářka kontroluje s vyučujícími počty evakuovaných dětí …

Začíná evakuace. Shromaždištěm se operativně stal velký sál tělocvičny. Venku je velmi nepříznivé počasí. Při kontrole počtů vyvedených žáků z ohrožených prostorů se zjistilo, že tři třídy zůstaly se svými učiteli uvězněny přímo v půdní vestavbě, hledají se ještě další tři žáci. Tyto zásadní informace přebírá velitel společného zásahu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze stanice P2 Krnov i jednotek sborů dobrovolných hasičů z Města Albrechtic, Jindřichova a Slezských Rudoltic – ing. Petr Křištof. Okamžitě začíná zdolávání požáru, odvětrání zakouřených prostorů a do bezpečí jsou odváděni i zbývající žáci.

Máme zachovat klid, tak čekáme …

Záměr uskutečnit požární cvičení školy v součinnosti s integrovaným záchranným systémem MSK se podařilo velmi dobře utajit. Není se proto co divit, že žákům, učitelům i správním zaměstnancům chvíli trvalo, než zjistili, že se jedná „jen“ o ověření schopnosti všech účastníků námětového cvičení použít za krizové situace všechny vědomosti a dovednosti, které získali při předcházejících seminářích, poučeních a školeních, ať v letošním školním roce, či v letech minulých. 

Moc vidět opravdu není …

Velitel zásahu, profesionální hasič ing. Petr Křištof, vyhodnotil společný postup svých kolegů ihned po ukončení celé akce. Školáci se vším budou zabývat na třídnických hodinách a pracovních poradách. Nebyla zjištěna zásadní pochybení, určitě je ale do budoucna v zájmu zajištění bezpečnosti všech osob pohybujících se ve škole co zlepšovat.

Velitel zásahu hodnotí s profesionálními i dobrovolnými hasiči průběh cvičení…

Poděkování za spolupráci posíláme všem hasičům. Těm, kteří se zapojili do cvičení i těm, kteří nás pravidelně navštěvují a seznamují naše děti se zásadami prevence požární ochrany.

Foto Karel Knapp a Milan Pokorný, text Karel Knapp

Back To Top