Je pátek 26. června 2009. Do konce školního roku 2008/2009 zbývá opravdu už jen pár hodin. Pro deváťáky do konce posledního školního roku na ZŠ Město Albrechtice. Nejde o běžný den. Na pořadu je rozloučení vycházejících se všemi žáky a pracovníky školy. Téměř na všech účinkujících je znát mírná nervozita a zároveň slavnostní nálada.

Vzpomínka na první třídu ...

Ve vzduchu visí otázka, jak dopadne již dlouho připravovaný program. Přiměřené napětí je vidět i na třídních učitelkách Věře Mertové – 9. A a Radce Žlebčíkové – 9. B. Organizátoři a jejich parťáci nezapomněli vůbec na nic.

Samostatné programy obou tříd se nakonec slily do jedné zajímavé podívané, která nikoho nemohla nudit. Moderátorské dvojice nenuceně a téměř profesionálně provázely programem, představovaly hosty. Jiní účinkující doprovázeli, vítali, děkovali a loučili se jménem všech.

Loučí se 9. B

Vzpomínalo se na první třídu, zážitky ze školní družiny, společné výlety i na bývalé třídní učitele. Na průšvihy i veselé chvilky. Nahlédnutí do vyučovacích hodin potvrdilo pozorovací talent nezbedných žáků i smysl pro humor a nadsázku.

Loučí se 9. A ...

Něco končilo, něco začíná. Není na škodu, že se občas zaleskla slzička dojetí na straně dospívajících i dospělých. Jen to potvrdilo známou skutečnost. Konec dobrý, všechno dobré. Hodně štěstí všem.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top