Před necelými čtrnácti dny oslovilo CPK CHRPA – Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci ředitelství školy s žádostí o finanční příspěvek na svoji činnost.

Sympatické je, že jako prostředek k získání dárců nabídlo „protihodnotou“ pohlednice propagující činnost tohoto nestátního, nezávislého a neziskového občanského sdružení.

Adéla, Dominik, Lukáš a Adam z devátých tříd určitě nepatří mezi školní svatoušky. Umí stejně dobře pozlobit učitele jako pobavit třídu. Jedno mají určitě společné. Když jde o dobrou věc, umí zabrat správným směrem.

Sami připravili a zorganizovali prodej 160 dárcovských pohlednic. Na vybranou částku 3 200 Kč nejvíc přispěli žáci a pracovníci školy. Částečně se podílela i veřejnost z Města Albrechtic.

Věříme, že peníze budou využity pro dobrou věc.


Adéla

Back To Top