Ve středu nás navštívili kamarádi z mateřské školy. Rozdělili se do dvou skupinek. První skupinka se učila ve třídě 1. A a druhá v 1. B.

Děti ze školky si vyzkoušely, jak se budou ve škole od září učit. U tabule četly obrázky, přiřazovaly písmena, která slyšely na začátku slov, určovaly písmena hmatem. V matematice stavěly z pěnových kostiček věž podle diktátu.

Nejvíc je bavilo počítání a práce s mobilní myškou. Na závěr hodiny si děti poslechly hraní na bobotubes.

Ve třídě 1. B si prvňáčci zahráli s kamarády ze školky hru „Škatulata“. Pak jim školáci četli hádanky a návštěva hádala. Společně se zpívalo, počítalo.

Nakonec si děti vybarvily zašifrovanou velikonoční kraslici. Školní zvonění ukončilo hodinu. Kamarádi si předali dárečky a rozloučili se. Děti ze školky odcházely s úsměvem, protože už vědí, že ve škole je prima.

 Foto H. Blažková, V. Dudková, text V. Dudková, I. Santariusová

Back To Top