Vážení rodiče, milí žáci,

od středy 18. 11. 2020 se do školy vrací žáci prvních a druhých tříd. Je to radostná zpráva, nicméně i tak je přítomnost dětí ve škole (podle manuálu Ministerstva školství) podmíněna určitými hygienickými pravidly:

1. Nošení roušky po celou dobu a ve všech prostorách školy
2. Dezinfekce rukou při příchodu do školy a také v průběhu dne
3. Častější větrání učeben o přestávkách i v průběhu vyučovací hodiny
4. Nebude probíhat výuka hudební a tělesné výchovy (zpěv obecně není povolen)
5. Třídy se nesmí mezi sebou míchat, proto bude nastaven rozdílný čas příchodů do školy a konce vyučování pro jednotlivé třídy
6. Ranní družina bude v provozu od 6 hod v módu: jedno oddělení = děti pouze z jedné třídy
7. Odpolední družina bude v provozu v módu: jedno oddělení = děti pouze z jedné třídy

Paní třídní učitelky zašlou na EduPage svým třídám zprávu s přesným časem začátku a konce výuky, a také u kterého vchodu si budou v daný čas svou třídu vyzvedávat.

Ranní družina bude v provozu pro všechny zájemce (i děti nepřihlášené do družiny). Odpolední školní družina bude v provozu pouze pro ty děti, které jsou v družině přihlášeny. Pokud rodič nechce mít své přihlášené dítě v odpolední družině, je potřeba toto dítě omluvit u vedoucí družiny paní Honajzerové. Na dveřích hlavního vchodu bude od středy 18. 11. vylepeno, která paní vychovatelka bude mít v oddělení kterou třídu.

S přáním pěkných dnů

Mgr. Jiří Šiffner, ředitel školy

Back To Top