skip to Main Content

EduPage nahradí od 1. září současnou ELKU. Funguje na počítačích i jako aplikace v mobilech. Postup ke stažení aplikace do mobilu či tabletu s Androidem (podobně pro Apple i-phone či i-pad): kliknout na OBCHOD PLAY – zadat k vyhledání EDUPAGE (čtvercová ikona se zeleným E), kliknout na ni a zadat NAINSTALOVAT. Poté otevřít tuto aplikaci a dle pokynů (jsem žák nebo rodič žáka školy, která využívá EDUPAGE) se přihlásit – od školy obdrženým jménem (např. ve tvaru MilanPokorny) a heslem (každý své, neztratit a neprozrazovat, doporučuji prozatím heslo neměnit). V aplikaci uvidíte svůj rozvrh, známky, suplování, zprávy ze školy aj.

Při vhodném nastavení mobilu vám budou chodit upozornění podobně jako u sms zpráv (pípnutí, notifikace na zamykací obrazovce apod.). Postup přihlášení na počítači: přímým odkazem EduPage umístěným na hlavní stránce webu školy.

Podmínkou pro nastavení vašeho účtu je, že jste předali třídnímu učiteli vaši e-mailovou adresu (stačí  adresa jednoho rodiče), aby vám byly na váš e-mail zaslány přihlašovací údaje do EduPage.

Pokud ještě nemáte přihlašovací údaje, nahlaste vaši e-mailovou adresu škole nebo ji předejte třídnímu učiteli na třídních schůzkách 12. září.

Krátká instruktážní videa (obvykle 1-2 minuty) o používání Edupage pro učitele a rodiče jsou na stránce zde. Rodičům jsou zde určena především tato videa (ve slovenštině): Omluvenky – rodiče, Omluvenky – v mobilní aplikaci, Známky – podepsání známek, popř. Zprávy (určeny ke komunikaci učitelů s rodiči či žáky). Psané návody pro rodiče najdete zde.

Back To Top