Sabina Šimková za 1. místo v nulté kategorii za 1. třídy, Martin Hajný za 2. místo ve 3. kategorii za 6.-7. třídy a Martina Nováková za 4. kategorii za 8.-9. třídy postupují z okresního do krajského kola recitační soutěže. Děkujeme za reprezentaci školy nejen postupujícím, ale také dalším účastníkům okresního kola – Míši Šolcové z 2. B a Jakubu Křištofovi ze 4. B.

Back To Top