17.-19. června 2005 se Tereza Pargáčová (6. B) a Martina Jalamasová (8. A) zúčastnily národního kola soutěže Mladý zahrádkář v Kroměříži. Za umístění na 22. a 29. místě ze 75 soutěžících se určitě nemusí stydět. Příjemným zpestřením pobytu pro Terezu i Martinu pod vedením paní uč. Hany Mackové byla prohlídka historické části Kroměříže. Nejvíce se jim líbil Arcibiskupský zámek s Podzámeckou zahradou a Květná zahrada.

Back To Top