První čtvrtletí školního roku rychle uteklo a naši prvńáčci si postupně přivykli školním lavicím a dennímu režimu. Naučili se nejen číst písmena, která ještě neznali, ale spojovat je do slabik, slov a vět. Přečetli už celou Živou abecedu a pokračují čtením Slabikáře.

Mám pro vás překvapení ...

Ve škole se nenudí, musí být v neustálém střehu, protože různé činnosti se rychle střídají. Čtení z tabule je někdy pořádná dřina, zvláště pak slova se zavřenou slabikou jako pán, sen, Jan a podobně.

Dávejte pozor ...

Děti baví hry ve dvojicích, ve kterých se učí spolupracovat s kamarádem, respektovat jeho názor nebo prosadit ten svůj a uspět.
Psaní některým zatím moc nejde, ale určitě píší lépe než Pažout s Horáčkem.
Všichni doufají, že snahu a píli ocení hlavně Mikuláš s čertem, až 5. prosince navštíví naši školu. Už se těšíme.

Foto Karel Knapp, text Zdeňka Závodná

Back To Top