• Jana Pokorná
  • Besedy
  • 284× přečteno

V pátek 12. listopadu se žáci 6. A i 6. B zúčastnili dvouhodinové besedy zaměřené na ochranu dětí před kyberšikanou. Dětem se věnovala mladá lektorka z Centra prevence rizikové komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Všichni se společně zamýšleli nad problémy kybešikany, sextingu, ochrany osobních údajů a dalších forem rizikového chování na internetu.

V případě jakéhokoliv problému se můžete obrátit na online poradnu, kterou naleznete na: www.napisnam.cz. Poradenská činnost je poskytována anonymně a zdarma. Na další zajímavé besedy se mohou těšit i naši starší spolužáci ze 7. a 9. ročníku. Věřím, že Vás zaujme stejně jako naše šesťáky.

Foto Taťána Kurečková, Maria Fofová, text: Jana Pokorná

Back To Top