Stavební práce a následné vybavování nových prostorů na půdě historické budovy spějí pomalu do finále. Málokdo si už pamatuje, jak vše začalo, co se muselo připravit a zajistit. Stavební práce po schválení projektu Regionální radou Moravskoslezsko byly zahájeny předáním staveniště 11. listopadu 2008 firmě Ingenia pana ing. Romana Václavíka, která vyšla vítězně z výběrového řízení. Počasí realizaci projektu nepřálo. Na ulicích bylo nevlídno, na vyklizené půdě tma. Stačí se podívat na pár, dnes již historických fotografií, za jakých podmínek vše začínalo.

Přesun ...

Vlhké a na srážky bohaté zimní období neulehčovalo práci tesařům, pokrývačům ani dalším profesím. Teploty silně pod bodem mrazu v zimním období, stejně jako letní přívalové srážky, vykonaly své a zkomplikovaly stavební práce, které probíhaly za běžného provozu školy. Vše se podařilo překonat díky obětavosti stavitelů, učitelů a zejméma správních zaměstnanců. I díky přístupu dětí. Dnes, uprostřed prázdnin, se již maluje, uklízí. Umývají se okna, očekává se dodávka nábytku, zahájení instalací ICT technologií. Finále je na dosah.

Kontrolní den ...

V deseti předcházejících článcích, zveřejněných pod odkazem „Projekty ROP a OPŽP“, jste měli možnost sledovat prostřednictvím řady fotografií průběh všech aktivit, vedoucích k realizaci záměru vyplývajícího z projektu pod názvem „Modernizace vzdělávacích aktivit – ZŠ Město Albrechtice“. Blíží se kolaudace. Ta se stane počátkem procesu využívání nově vybudovaného technického zázemí pro zkvalitnění výuky ve prospěch všech žáků, kteří do školy již docházejí anebo se k tomu teprve chystají. Totéž platí pro plánované aktivity, které bude zajišťovat město Město Albrechtice podle cílů uvedených v komunitním plánu pro současné či budoucí žáky, jejich rodiče či prarodiče nebo jakoukoliv jinou skupinu zájemců.

Příprava na malování ...

Těšíme se na vaši návštěvu, při které si budete moci už na vlastní oči prohlédnout, co je nového na půdě staré školy. Přesný termín Dne otevřených dveří bude včas oznámen, předběžně je vše naplánováno na první týden v měsíci záři 2009.

Text a foto Karel Knapp

 

Back To Top