Řada žáků používá k cestě do školy kola. K jejich odkládaní a zabezpečení slouží již od září 2011 netradiční modřínové stojany umístěné před hlavním vchodem do nové budovy. Jsou opatřeny speciálními kovovými úchyty, umožňujícími uzamčení kol a jejich pevné spojení se stojany. Překvapující je, že majitelům často velmi drahých kol už nezůstalo dost peněz na pořízení kvalitních zámků. Jak si jinak vysvětlit skutečnost, že denně zůstává bez dohledu a uzamčení víc jak polovina odstavených kol?

Back To Top