V době prázdnin se ve škole malovalo. Třídy se vybavovaly novým nábytkem, ve čtyřech z nich bylo nově položeno linoleum. Opravovaly se komíny, obklady, obložení. Lepily se koberce. Uklízelo se, vytíralo. Myla se okna, opravovaly rohy na chodbách.

Správní zaměstnanci odvedli výbornou práci a patří jim velké uznání.

Na návštěvě ve 3. B

Ocenění si také zaslouží všichni učitelé i vychovatelky školní družiny, kteří jak nejlépe uměli vyzdobili třídy a chodby školy, aby se vám ve škole líbilo. Další úpravy a péče o příjemné školní prostředí bude od 3. září záležet také na vás.

Ve školním roce 2007/2008 nastupuje několik let připravovaná změna v organizaci školní práce. Začínáme, zatím pouze v první a šestých třídách, vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu. Na jeho přípravě se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci ze školy.

Poznáte

Musíme se všichni společně ještě víc zamýšlet nejen nad tím, co učit, ale hlavně, jak učit. Škola pro žáky zajišťuje, jak nejlíp umí, vzdělávací služby a pestrou nabídku mimoškolní zájmové činnosti. Záleží jen na vás, jak nabídky využijete.

Za paní učitelky a pány učitele, za paní vychovatelky i za všechny správní zaměstnance školy Vám mohu slíbit, že budeme dělat všechno pro to, aby se vám ve škole líbilo.

Přeji vám, žákům, ale také nám, učitelům a správním zaměstnancům, úspěšný školní rok 2007/2008.

Karel Knapp, ředitel školy

Back To Top