Partnerské město Města Albrechtic, polské Komprachtice u Opole, získalo z programu Euroregionu Praděd finanční prostředky na vzájemnou spolupráci mezi naší školou a Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od měsíce října mohou začít výměnné pobyty dětí z obou škol při sportovních, kulturních i výukových aktivitách.

Back To Top