Po generální opravě střechy na „nové budově školy“ a výměně oken na historické budově v průběhu listopadu a prosince 2007 pokračují v době letních prázdnin další práce na modernizaci školního prostředí.

Červenec 2008 byl předurčen výměně zastaralé rozhlasové ústředny, kontrole a opravám rozvodů rozhlasu do všech místností. Jako potřebná se ukázala výměna poruchových reproduktorů a nová instalace dalších přípojných míst v prostorách tělocvičny.
Po ukončení výběrového řízení organizovaného MěÚ Město Albrechtice byla počátkem srpna zahájena výměna oken a dveří na nové budově školy. Součástí prací, které zajišťuje VPO Plast s. r. o. z České Vsi, je i zateplení fasády.

Pracovníci stavební firmy pana Fouska z Krnova zahájili opravu pletiva v šatnách. Činnosti jsou plánovány tak, aby mohl být nový školní rok zahájen v bezpečném a příjemném prostředí. Ukončení vnějších stavebních prací se předpokládá do konce září.

Zajímavý pohled ...

Součástí modernizace školního prostředí je z minulých let pokračující výměna zastaralého, nevhodného nábytku, tentokrát ve dvou kabinetech a v kanceláři zástupce ředitele školy. Vybavování všech tříd novým nábytkem bylo ukončeno v průběhu školního roku 2007/2008.

Děti i učitelé se mohou těšit i na Promethean Active Board – interaktivní tabuli, s jejíž montáží bude započato 15. srpna. Jde o první zařízení svého druhu na naší škole. Další dvě tabule budou instalovány v průběhu roku 2009 jako součást realizace projektu pod názvem „Modernizace vzdělávacích aktivit – ZŠ Město Albrechtice“ v celkové hodnotě 24 124 265 Kč.

Prostředky byly získány jeho úspěšným podáním v rámci 1. kola výzvy pro oblast podpory 4.1. Rozvoje venkova (školství a volnočasové aktivity) Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Zahájení prací se předpokládá po ukončení výběrového řízení počátkem listopadu 2008.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top