Když ve středu 2. prosince 2009 po vyučování skoro všichni žáci odešli domů, někteří z nás odvážně zamířili do komunitního centra, kde se poprvé konala soutěž „Mladý Demosthenes“. Byli jsme na její průběh velmi zvědaví a před začátkem mezi námi panovalo i jisté napětí.

Rozdělili nás podle věku do dvou kategorií 12 – 13 a 14 – 15 let. Každý soutěžící si sám vybral libovolné téma a o něm musel 1 až 2 minuty hovořit. Velký důraz kladla porota na práci s informacemi, verbální a neverbální komunikaci, intonaci a celkový dojem. Porotu tvořily naše vyučující jazyka českého paní učitelky Marie Klimešová, Jana Zapletalová, Magdaléna Handlířová a Jana Pokorná. Hostem a současně i předsedkyní komise byla paní učitelka Jitka Hlaváčková, vyučující z 1. stupně.

Sešlo se nás celkem třicet a zvlášť mladší kategorie byla opravdu silně zastoupena. Všichni účastníci se velice snažili, ale vyhrát mohli jen někteří. Slyšeli jsme zajímavá vyprávění, například o vtipu, pubertě, rodičích, sourozencích, škole atd.

V mladší kategorii prvenství suverénně získala Helena Petrová z 6. A, druhé místo obsadila Petra Hanusová a na třetím místě skončil Jakub Kropáč ze 7. A. Ve starší kategorii zvítězil Robin Žák z 9. B, druhý byl Ondřej Gebauer z 8. A a třetí Jakub Kamenár z 8. B.

 

Smyslem soutěže bylo vyzkoušet si své komunikační dovednosti a uvědomit si význam komunikace jako takové. Mnozí z nás se na vlastní kůži přesvědčili, že to často není vůbec jednoduché. Soutěž se nám moc líbila, každý se skvěle bavil. Pro vítěze byly připraveny pěkné ceny. Všichni účastníci si odnesli nejen pěkné vzpomínky, ale i pamětní listy.

Foto Karel Knapp, Milan Pokorný a Anežka Synková – žákyně 8. B

Text Jana Pokorná a Anežka Synková – žákyně 8. B

Back To Top