Ve středu 21. 4. 2021 se uskutečnilo regionální finále soutěže – Hledá se nejlepší Mladý chemik ČR. Jedná se již o třetí kolo této soutěže. Soutěž je určena žákům osmých a devátých tříd základních škol a jejím cílem je představit chemii jako přitažlivý a perspektivní studijní obor, který nabízí široké možnosti pracovního uplatnění. Letošní ročník je stejně jako řada podobných akcí poznamenán pandemií covid-19. Proto i regionální kolo bylo z důvodu protiepidemických nařízení realizováno distančně formou on-line testu. 290 žáků ze všech zúčastněných krajů absolvovalo náročnější test teoretických znalostí, který se skládal z 22 otázek zaměřených na obtížnější názvosloví, správný zápis reakcí, vyčíslování rovnic, chemické výpočty a další chemické znalosti. Na vypracování testu byl stanoven limit 70 minut. 40 nejúspěšnějších řešitelů postupuje do celostátního finále.
Z naší školy se 3. kola soutěže účastnila Tereza Kubiszová z 9. B, která se v regionálním finále umístila na 2. místě. Bude reprezentovat naši školu a tedy i Moravskoslezský kraj v celostátním finále, které se uskuteční 15. 6. 2021.
Gratulujeme.
Back To Top