• Michaela Kubiszová
  • Soutěže
  • 158× přečteno
Ve středu 21. dubna 2021 se uskutečnilo on-line formou regionální finále již 9. ročníku celostátní soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“.  Naši školu reprezentovala Tereza Kubiszová z 9. B, která se v konkurenci 30 nejlepších chemiků z celého Moravskoslezského kraje umístila na krásném 2. místě. Slavnostní vyhlášení výsledků regionálního kola soutěže proběhlo 27. května 2021. Letos se slavnostní předávání cen uskutečnilo v prostorách Střední průmyslové školy chemické, Ostrava v improvizované podobě. Vyvrcholením soutěže bude celostátní finále, které 15. června 2021 pořádá Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu a MŠMT. Národní finále se uskuteční distančně formou on-line testu a prověří znalosti 40 nejúspěšnějších soutěžících z celé republiky. Moravskoslezský kraj bude reprezentovat pět finalistů mezi nimi i Tereza. Vítěz se stane žákovským mistrem republiky v chemii.
Soutěž vznikla v roce 2007 ve spolupráci společnosti Synthesia a SPŠCH Pardubice a představuje největší a nejpopulárnější chemické klání žáků osmých a devátých tříd základních škol. Letošní ročník Mladého chemika se z důvodu nepříznivé epidemické situace musel z větší části uskutečnit v on-line prostoru, přesto zaznamenal vysokou účast téměř 9 400 žáků z 398 základních škol. Ceny pro soutěžící jsou velmi lákavé, patří k nim ceny hmotné jako počítač, mobil, tablet, … ale také ceny netradiční – prvních pět finalistů národního kola se může těšit na Cenu děkana FChT Univerzity Pardubice – příslib přiznání stipendia v prvním akademickém roce studia.
Foto organizátoři soutěže, text Michaela Kubiszová
Back To Top