Žáci, kteří rádi recitují, rozvíjí vztah k českému jazyku a  literatuře, zdokonalují ovládání mateřského jazyka, rozvíjí komunikační dovednosti.

Již několik let na začátku 2. pololetí probíhá na naší škole recitační soutěž. V úterý 14. února se v komunitním centru sešlo 25 recitátorů z 1. až 5. třídy, aby poměřili své schopnosti. Přišli je podpořit rodiče, třídní učitelky, kamarádi a spolužáci.

Jakmile si žáci jednotlivých ročníků vylosovali pořadí, mohlo se začít soutěžit. Děti se prezentovaly přednesem básniček a dramatizací prózy.

Za stůl odborné poroty zasedly paní učitelky Alena Václavíková, Vladimíra Dudková a paní vychovatelka Adéla Jurčíková. Sledovaly přirozenost dětského projevu, vybavenost recitátora, zvolený text, celkovou úroveň, přiměřenost a kulturu projevu.

Výkony v některých ročnících byly velmi vyrovnané a rozhodování nebylo vůbec snadné. Průběh soutěže zpestřila svým vystoupením žákyně 8. A Hanka Vaculová, vítězka školního kola jazykové soutěže Mladý Demosthenes. Všichni účinkující byli odměněni a patří jim poděkování za příjemné odpoledne.

První třídy: 1. místo Petr Kolner, 2. místo Josefína Handlířová, 3. místo Julie Břicháčková.

Druhé třídy: 1. místo Tomáš Rašo, 2. místo Barbora Tupá, 3. místo Ekrik Michalica.

Třetí třídy: 1.místo Marie Vojkůvková, 2. místo František Veselý, 3. místo Daniel Živčák.

Čtvrté třídy: 1. místo Karmela Hošková, 2. místo Berenika Galušková, 3. místo Karolína Kotulková.

Pátá třída: 1. místo Tereza Kubiszová, 2. místo Eliška Bušosová, 3. místo Miroslava Maderová.

Recitátoři, kteří se umístili na předních místech ve své kategorii, budou reprezentovat  školu v okresním kole. Jsou to tito žáci: Petr Kolner, Josefína Handlířová, Tomáš Rašo, Marie Vojkůvková, Karmela Hošková a Tereza Kubiszová. Budeme jim držet palce!

Foto Hana Škrochová, text Irena Santariusová, organizátorka soutěže 

Back To Top