Přísná a spravedlivá porota, ve které zasedly p. I. Wrobelová – cvičitelka dětského aerobicu z Krnova, z Města Albrechtic p J. Krasová – cvičitelka aerobicu a paní A. Vopelková – vychovatelka ze SOUz, posoudila v pátek 3. června 2005 ve sportovní hale ZŠ Město Albrechtice výkony 24 dívek rozdělených do dvou věkových kategorií, po absolvování dvou soutěžních disciplín.
Miss aerobic v kategorii 6-10 let se stala Sarah Stambolidisová z 2. A. 1. vicemiss aerobic pak Simona Měrková z 2. A. Dagmar Horáková ze 4. B se může těšit z titulu 2. vicemiss.
V kategorii 11-15 let získala titul Miss aerobic Lucie Kurečková ze 7. A. Titul 1. vicemiss patří Kláře Bočkové z 8. A. Spokojená může být i Lenka Gadzialová ze 7. B, 2. vicemiss aerobic.
Obdiv za skvělé výkony patří všem účastnicím soutěže. Poděkování za dlouhodobou cvičitelskou práci s děvčaty a za tradičně výbornou přípravu této akce patří paní vychovatelce Aleně Václavíkové.

Čekání na výsledky...

Ceny byly předány...

Back To Top