I takto by se dal nazvat měsíční projekt, při kterém si žáci osvojili základní znalosti o vesmíru, Slunci, planetách sluneční soustavy, Měsíci. Téma VESMÍR se prolínalo téměř do všech vyučovacích předmětů (Př, M, ČJ, Inf, Vv, Pv) a bude zakončeno návštěvou planetária v Ostravě.

Pozvánka na výlet na neznámou planetu…

Žáci pracovali samostatně, ale také ve skupinkách, kdy každá tvořila „cestovní kancelář“, která ostatním nabízela zajímavý výlet právě na jejich planetu. V českém jazyce žáci doplňovali neúplné texty, určovali slovní druhy, pády, vzorce souvětí.

Jen abychom se nespletli…

„Počítání s Marťanem“ v hodinách matematiky nebylo vůbec jednoduché. Sčítat, odčítat, násobit, dělit, pak příklady přiřadit ke správnému výsledkovému „Ufonovi“ dalo mnohým opravdu zabrat.

Marťan dává příkazy…

Také v informatice provázel děti „Marťan“, se kterým musely plnit zadané úkoly, vyhledat informace, napsat odpovědi na zadané otázky, najít obrázek planety s čepičkami.

Naše cestovka nabízí…

Na závěr všechny cestovní kanceláře představily informační plakát s upoutávkou a pozvánkou na svou planetu.

Foto a text Erika Kynická

Back To Top