Holčovický airsoftový tým, 5. Speciální skupina Psí vojáci, připravil na 18.–20. 6. 2010 pro všechny zájemce ve věku 12-17 let millitary víkend. Při zajímavé akci se můžete seznámit s armádní výstrojí, airsoftovými zbraněmi, naučit se týmové spolupráci a základům přežití v přírodě. Zapojit se do nočních hlídek a „bojových akcí“. Zkuste zažít to, co znáte jen z počítačových her. Kontaktní informace a další podrobnosti jsou uvedeny na www.5sspv.asteam.cz. Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři u p. Jany Muroňové.

Back To Top