Milan Musil a Adam Ryboň. To jsou jména dvou našich úspěšných reprezentantů v okresním kole Olympiády v zeměpise. Milan získal vynikající 1. místo v katergorii „B“ a postupuje do krajského kola. Adam si odvezl krásné 4. místo v kategorii „C“. Děkujeme úspěšným žákům i panu učiteli Michalu Adámkovi, který je na soutěž připravoval.

Back To Top