S jednodenním předstihem, tedy už v pátek 4. prosince, zavítal do naší školy Mikuláš se svými anděly.

Anděl předčítá z tajemné knihy…

Aby to děti neměly do nebe příliš daleko, přinesl si Mikuláš kousek nebe s sebou a umístil ho do haly poblíž školní kuchyně. Postupně ho všechny třídy nižšího ročníku navštívily.

Andělský zpěv…

Andělský sbor je přivítal písní, anděl pak Mikulášovi z tajemné knihy přečetl jména nejhodnějších dětí a ty byly odměněny potleskem a sladkostmi.

Zazpíváme písničku…

Potom zase kluci i děvčata zazpívali písničky, které s nimi nacvičily jejich paní učitelky, a za odměnu všichni dostali perník.

Tak to vypadá v pekle…

Nakonec přišly na řadu děti, které vyrušují ve vyučování, nenosí úkoly, ubližují ostatním, neposlouchají paní učitelky, prostě malí zlobivci.

Čerti úřadují…

Když anděl přečetl jejich jména, Mikuláš zabouchal na pekelné dveře, z pekla vyběhli čerti a lumpíky si odnesli ke kotli.

Hodné děti se namají čeho bát…

Mikuláši jich ale bylo líto, proto požádal jejich spolužáky, aby se za své kamarády v pekle přimluvili. Ti museli pekelníkům slíbit, že se polepší, a peklo je vydalo zpět. Alespoň pro tentokrát!

Foto Táňa Kurečková, Vladislav Hlaváček, text Renata Doležalová

Back To Top