V pondělí navštívil naši školu Mikuláš se svými pomocníky. Pro každou třídu přiletěli dva andílci, kteří pozvali děti i s paní učitelkou do nebíčka.

Když se všichni na určeném místě shromáždili, přivítal je andělský sbor zpěvem vánoční písně, doprovázeným hrou na kytaru a flétnu. Poté andělé společně s dětmi zavolali na Mikuláše a pozvali ho mezi sebe.

Mikuláš se s dětmi přivítal a z knihy hříchů a dobrých skutků vyčetl, kdo během roku ve škole zlobil a kdo byl naopak hodný. Ty, co pomáhaly spolužákům a paní učitelce, byly pilné a nevyrušovaly ve vyučování, pochválil.

Pro hříšníky se otevřelo peklo a zlobivé děti v něm na chvíli zmizely. I hodné děti mohly do pekla nakouknout, a aby se nebály, zatancovali jim čerti svůj taneček. Mikuláš nakonec čertům jejich řádění zarazil a vyvedl společně s andílky děti z pekla ven.

Hříšníci slíbili, že se polepší, a tak mohli být všechny děti odměněny sladkým perníčkem. Za to na oplátku Mikuláši zazpívaly nebo zarecitovaly. Na závěr se Mikuláš s dětmi rozloučil a slíbil, že za rok přijde zase.

Foto Pavla Mazurová, 9. A, Regína Hajná, text Miroslava Tupá

Back To Top