Tak jako každý rok i letos se u nás ve škole objevil Mikuláš. Děti z prvního stupně s napětím čekaly a poslouchaly, až se na chodbě ozve řinčení řetězů, zvonění zvonků a hluk čertů. Do tříd vešel Mikuláš se svým doprovodem andělů a čertů, kterých byla hned plná třída.

Přineste čertovskou listinu…

Mikuláš se přivítal s dětmi, anděl přečetl z čertovské knížky jména hodných šikulů a zlobivých hříšníků. Šikovní dostali pochvalu a rošťáci se museli omluvit spolužákům a paní učitelce slíbit zlepšení.

Já jsem byl hodný…

Děti se potom pustily do písniček, básniček nebo do tancování. Některé nezbedy strčili pekelníci i do pytle, ale nakonec si nikoho neodnesli, a to je dobře.

Andělé nadělují…

Návštěvu ve třídě ukončili andělé tím, že všem dětem rozdali sladkou odměnu.

Foto Jan Turek, text Pavlína Kostelníková

Back To Top