Umět psát na klávesnici PC všemi deseti? Pro každého, kdo to umí, se jedná o jasnou výhodu pro další vzdělávání i uplatnění v profesním životě. Na naší škole je do kvalifikované výuky psaní metodou ZAV zapojeno v různých organizačních formách (zájmová činnost, aktivity ŠD, praktické činnosti i výuka informatiky) více jak 60% dětí.

Tak umí psát nejen šesťáci…

Většina vycházejících žáků techniku psaní zvládá víc než úspěšně. Po doplnění výsledků z Meziškolní soutěže v psaní ZAV za měsíc červen, které byly započítány až koncem srpna, „poskočila „naše škola z 2. na místo 1.

Pan Jaroslav Zaviačič blahopřeje Danielu Ondrašíkovi…

Výsledky do této soutěže se sčítaly v průběhu celého školního roku. Poděkování proto patří všem žákům, kteří se aktivně zapojili do běžné školní výuky psaní ZAV, ale zejména účastníkům dílčích soutěží na okresní, republikové nebo mezinárodní úrovni. Žákům loňských 6. tříd – Danielu Ondrašíkovi, Petře Kociánové, Mirce Musilové, z loňské 7. třídy – Alexandru Frančákovi.

Výuka s paní učitelkou Taťánou Kurečkovou…

Děvčatům z loňských 8. tříd – Marii Holubové, Anně Mlynarčíkové, Ivetě Pecháčkové, Nikole Pobucké a absolventům 9. tříd: Janu Ondrašíkovi, Lukáši Turkovi, Tomáši Salvetovi a Libuši Hořínové. Ať je i letošní školní rok stejně úspěšný. 

Jedni z našich nejlepších písařů…

Je zejména zásluhou p. uč. T. Kurečkové, že jsme v meziškolní soutěži ZAV 2011/2012 získali 1. místo mezi více jak třemi sty přihlášených škol z celé ČR. Uznání si zaslouží všichni zapojení žáci i spolupracující pedagogičtí pracovníci. Souhrnný přehled výsledků ZDE

Video a text Karel Knapp (aktualizováno k 12. září 2012)

Back To Top