Žáci 2. B se v hodině výtvarné výchovy zabývali studií těla lesní zvěře. Na základě pozorování živočicha se pokoušeli zachytit barvami jeho podobu. Někdo se rozhodl pro výtvarné ztvárnění savců, jiný si zvolil zvěř pernatou. A právě ta zaujala porotu soutěže Mé toulky za zvěří, kam byly nejzdařilejší výtvory zaslány. Na krásném pátém místě se z celkového počtu 405 soutěžících umístil Dominik Suchánek s prací Bažanti. Gratulujeme!

Back To Top