Zájemci o činnost v mysliveckém kroužku, který vede pan Kopinec, mají schůzky pravidelně každé pondělí v zasedací místnosti Lesní správy Město Albrechtice (vedle MěÚ). Sraz vždy v 15.00 hodin.

Back To Top