Školní kolo Olympiády v českém jazyce nejlépe zvládly Marie Čechová a Andrea Petržilková, obě z devátých tříd. Postupují do okresního kola. Byly nejlepší ze 16 žáků 8.-9. tříd, kteří se do soutěže v pátek 28. listopadu 2008 zapojili pod vedením paní učitelky Marie Klimešové.

Back To Top