V pátek 22. ledna 2010 jsme se v Opavě zúčastnili soutěže Mladý Demosthenes na regionální úrovni. Soutěž uvedla a také rozhodovala v porotě o vítězích autorka projektu, Mgr. Jana Adámková (rosnička televize NOVA).

Mgr. Jana Adámková (rosnička televize NOVA)

Helenu Petrovou na soutěž připravila paní uč. Marie Klimešová … na snímku je paní uč. Jana Zapletalová, která naši reprezentantku na soutěž doprovodila.

Řečníků se sešlo mnoho, proto nás mrzí, že Robin Žák z 9. B se nemohl soutěže zúčastnit ze zdravotních důvodů. Skvěle se ale svého úkolu zhostila Helena Petrová z 6. A, která vyřečnila krásné 2. místo. Blahopřejeme i paní učitelce Marii Klimešové, která naši reprezentantku na soutěž připravila. 

Foto Jana Zapletalová a Karel Knapp, text Jana Zapletalová

Back To Top