Mezi projekty doporučené k financování z 1. kola výzvy pro oblast podpory 4.1. Rozvoje venkova (školství a volnočasové aktivity) Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko patří i projekt pod názvem „Modernizace vzdělávacích aktivit – ZŠ Město Albrechtice“ v hodnotě 24 124 265 Kč s tím, že poskytnutá dotace v % na realizaci záměru dosáhne maximálně 92,5% z vynaložených prostředků. Zřizovatele a pracovníky školy čeká velký kus práce. Jejím výsledkem bude modernizace školního prostředí a vytvoření lepších podmínek pro vzdělávání i zájmovou činnost pro všechny zájemce bez ohledu na věk.

Back To Top