• Michaela Kubiszová
  • Soutěže
  • 204× přečteno
Fyzikální olympiáda je soutěží nejen nadaných fyziků, ale i matematiků. Již od října šest žáků z osmého a devátého ročníku řešilo sedm velmi náročných úloh.
Například se řešila úloha, která se týkala získávání pitné vody z ledovců. Počítala se doba, kterou potřebuje Indiana Jones k tomu, aby uhnul otrávenému šípu a dostal se ven z jeskyně. Nechyběla ani úloha týkající se vztlakových sil, díky nimž mohou skauti v klidu použít svůj vor, aniž by se s nimi potopil.  Fyzikální příklady nás přivedly k úvahám o mechanické účinnosti jeřábu a jeho příkonu.  Zavítali jsme i do Anglie, kde se řešily rychlosti pohybujících se koncových bodů minutové a hodinové ručičky na věži Westminsterského paláce se zvonem Big Ben.
Aby soutěžící splnil podmínku postupu do okresního kola, musí absolvovat ještě laboratorní úlohu. Tématem letošního ročníku bylo proměřování odporu elektrolytu. Všichni zapojení žáci splnili podmínky postupu do okresního kola. Ve školním kole se žáci umístili takto: V kategorii 9. ročník se na 1. místě umístil Ekrik Michalica z 9. B, 2. místo obsadil Jan Kubisz z 9. B, 3. místo patří Janu Matějkovi z 9. A. V kategorii 8. ročník  1. místo získala Viktorie Tůmová z 8. A, 2. místo obsadila Dominika Morbitzerová z 8. A a na 3. místě se umístil Michal Janešík z 8. B. Gratulujeme. Okresní kolo olympiády proběhlo 20. března na Gymnáziu v Krnově.
Zde se nejlépe umístili na společném 1. místě Ekrik Michalica a Jan Kubisz. Dokázali vypočítat 4 příklady se stejným vysokým bodovým ziskem 34 bodů z 40. Oba splnili i podmínku úspěšného řešitele a budou naši školu reprezentovat 11. 4. 2024 v krajském finále.
Děkujeme a přejeme hodně úspěchů.
Foto a text Michaela Kubiszová
Back To Top